Monuments

Oil on Canvas
Motiv koji se u autorkinom stvaranju konstantno provlači. Drvo – Totem koje na nju ima magijsko delovanje, takođe kao nekakva amajlija, koju voli i želi da nosi svuda sa sobom i svuda da je provuče, pa tako i kroz ovu kolekciju. Slika nosi i opšti naziv Worship kojim slikarka objedinjuje sva naslikana Drveta života, naslikana do sada ili u buduće. To je uvek drvo strogo centralizovano, posmatrano sa dovoljne distance kako bi ga pogled celog obuhvatio, pa i njegov koren, koji je na nekim slikama vidljiv, ovde ne. Autorka je jednom i zauvek shvatila da je kroz drvo najbolje prikazana metafora o životu. Za nju je drvo otelotvorenje mudrosti. U prirodi bi sabrala sve svoje misli upravo pod krošnjom nekog drveta. Ono za nju predstavlja zaklon pod kojim su joj misli bistre, a osećanja plemenita. To ne može biti svako drvo, treba biti simetrično, usamljeno, neko koje slikarku podseća na sveto mesto, na prirodni oltar, na značajno mesto, sa posebnom energijom, koje je obeleženo spomenikom, u ovom slučaju to je drvo. Autorka se divi i nalazi veliku inspiraciju u delima Mondrijana gde on predtavlja drvo, do pola apstrahovano.
70 x 80 cm
27,5 x 31,5 in
Location: France
Year: 2021

This is a unique work

Identity number: ND202207
Shipping: €180 Europe, €300 rest of World